Vigseln

 

David och Camilla 20 februari 2016

Vigseln

Vigseln kommer äga rum i Gamla Kyrkan i Åtvidaberg, den 20 februari klockan 14:00,

Åtvids Gamla kyrka är en av Östergötlands största medeltida landskyrkor. Den är uppförd i senromansk stil, troligen ej långt före år 1500. År 1885 blev ett ödesår i kyrkans historia. Församlingen beslutade då att den gamla kyrkan skulle jämnas med marken. På grund av den växande folkmängden hade en ny kyrka uppförts, Åtvids Stora kyrka, och därför ansågs den gamla kyrkan vara överflödig. I sista stund reviderades beslutet så att kor och väggar fick stå kvar.

Hitta hit

Adress: Kyrkogatan 15, Åtvidaberg,